måndag 17 december 2007

e - e de´ bra?

Genom att använda oss av olika e-tjänster minskar vi alla på transporter och papper, därmed miljön. Det finns flera olika tjänster som enkelt och fantastiskt smidigt löser många tids/miljö krävande delar av våra liv.
Ta ex e-legitimation; Där kan du enkelt både identifiera och signera olika former av underlag (föräldrapenning, skatten, sjukanmälan etc) som annars skulle skickats hem till din brevlåda - papper och transport som en direkt följd. Såväl Nordea, Bank ID som Posten tillhandahåller denna tjänst. Läs mer: www.e-legitimation.se

eller

e-Fakturan; Anmäl dig till de företag/myndigheter som du erhåller pappersfaktura från. Och har det aktuella företaget lite engagemang och vilja så kommer din faktura nästa gång direkt i din internetbank eller i din mailkorg istället. Det kostar faktiskt inte företagen en extra peng att fixa till denna lösning. Tvärtom - de sparar såväl papper som porto, samt att de får en bättre cashflow.
Och tänk tanken om alla företag kunde ha denna lösning sinsemellan....

eller

Skicka till dina julkort, eller andra typer av hälsningar som du vill skicka postalt genom Postens fantastiska lösning "riktiga vykort" - http://www.posten.se/m/riktigavykort.
Posten tar emot det aktuella vykortet/en och skriver ut innehållet och postar det åt dig på den ort närmast mottagaren. Sparar miljön!
Dessutom är det lite häftigt att ta ett kort med ex mobilen, och dagen efter får en kär vän samma kort fast som ett vykort från dig!

Användarvänlighet, Anpassning och Pris - det är dessa faktorer som styr e-utvecklingen.